Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Technologie pro společnost RR STAV s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018026

Program: OPPIK Technologie - VIII. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je pořízení nakladače, díky kterému dojde ke zrychlení a zefektivnění poskytovaných služeb v oblasti zemních a výkopových prací a zároveň ke zvýšení produktivity společnosti i její přidané hodnoty. Cílem projektu je rovněž nárůst objemu poskytovaných služeb a s tím související nárůst odběratelů, což firmě zajistí vyšší konkurenceschopnost a stabilitu.

Termín realizace: 05/2019 - 05/2020