Navrhování pozemních staveb a inženýrská činnost ve výstavbě

Stavební a inženýrská společnost RR STAV s.r.o. vznikla v roce 2014. Firma vznikla transformací stavebních firem působících v oblasti pozemního stavitelství již od roku 1990 a 2000.

Společnost RR STAV s.r.o. se svojí velikostí řadí mezi středně velké firmy, zaměstnává 10 pracovních sil a spolupracuje s prověřenými specializovanými profesemi a odborníky.

Zajišťujeme v oboru stavebnictví komplexní dodávku díla od prvotního návrhu, přes projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost až k samotné realizaci díla, s níž je spojen autorský a technický dozor díla. Jednotlivé fáze, či etapy investičního procesu zajišťujeme na přání klienta i samostatně.

Předností firmy je vzhledem k její velikosti a filozofii maximální kontakt s investorem a snaha nalezení optimálního řešení stavby z hlediska funkčního, estetického a ekonomického. Naší absolutní prioritou je nejvyšší kvalita provedení díla a záruka za provedenou práci. Stejný důraz, jako na kvalitu výsledků naší činnosti, klademe i na atmosféru v našem pracovním kolektivu, kde si vedle odbornosti kolegů ceníme i poctivosti, přátelství a pracovitosti.


Zabýváme se zejména těmito činnostmi:

Realizace energeticky úsporných staveb
Autodoprava nákladními vozy MAN (nosnost 5t) a NISSAN ATLEON (nosnost 4 t)
Zemní práce pásovým bagrem BOBCAT 430 HAG
Zemní práce smykem řízeným nakladačem BOBCAT 175
Realizace inženýrských sítí pro pozemní stavby
Realizace komunikací a zpevněných ploch

TÝM ODBORNÍKŮ

Ing. Pavel Říha

Ředitel společnosti, projektant


Petr Říha

Ředitel společnosti, provozní úsek


Bc. Jana Říhová, Dis

Admininistrativa, obchodní úsek

Jaromír David

Mistr