REFERENCE

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ V ŽIDLOCHOVICÍCH

Tento projekt výstavby rodinných domů v Židlochovicích probíhal jako vlastní investiční akce naší společnosti. V rámci výstavby dvou lokalit rodinných domů, kterou iniciovalo samo město Židlochovice, jsme z vlastních zdrojů zakoupili pozemky, na nichž se po získání patřičných povolení začaly stavět rodinné domy. Naše společnost za dobu tří let postavila pět rodinných domů a provedla celou řadu drobných stavebních prací na domech, které sousedily s našimi pozemky.

NOVOSTAVBA DVOUGENERAČNÍHO RODINNÉHO DOMU

Naše společnost zajišťovalakomplexní inženýring pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. 

Objekt je navržen jako dvougenerační se dvěma samostatnými a nezávislými bytovými jednotkami. Objekt využívá solární energii, je připojen na teplovodní výměník v krbové vložce a je opatřen vlastní domovní čistírnou odpadních vod a retenční nádrží na srážkovou vodu.

OBNOVA FASÁDY, JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ 1

Tento projekt rekonstrukce fasády historického objektu v bezprostřední blízkosti Kostela sv. Jakuba byl řešen komplexně již ve fázi přípravy projektu. Každý krok a záměr byl pečlivě konzultován s památkovou péčí města Brna při inženýrské činnosti, kterou naše společnost zajišťovala.

Rekonstrukce fasády obnášela výměnu klempířských prvků, restauraci původních pískovcových prvků a keramických obkladů fasády, restauraci okenních výplní. Současně byly provedeny nové rozvody elektroinstalace pro reklamní výstrče a kamerový systém. Sokl fasády byl proveden ze stejného materiálu jako byl původní, tedy špachtlovaný travertin. Štuková výzdoba fasády byla restaurována, hladká funkcionalistická část fasády byla plnoplošně provedena nová.

REKONSTRUKCE OBCHODNÍCH PROSTOR PEPE JEANS

Projekt rekonstrukce přízemí historického objektu v historickém centru Brna. Součástí zakázky byla i inženýrská činnost při jednání s orgány státní správy při stavebním řízení a kolaudaci. Požadavkem investora byla komplexní rekonstrukce přízemí objektu a vybraných částí vyšších podlaží. Architektonický návrh interiéru byl v režii španělské divize Pepe Jeans.

REKONSTRUKCE RESTAURACE PUX PUB, ULICE JASELSKÁ 11

Rekonstrukce suterénních prostor historického objektu v centru Brna za účelem zřízení stylové restaurace spočívala v komplexní sanaci a následné obnově stávajícího prostoru. Součástí rekonstrukce suterénu byla i úprava přízemí objektu pro další komerční využití.

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V ÚJEZDĚ u BRNA

Projekt výstavby osmnácti bytových jednotek v Újezdě u Brna probíhal jako vlastní investiční akce naší společnosti. Projektem vzniklo celkem osmnáct bytových jednotek, z čehož 9 bytů je dispozice 2 + KK a devět bytů je dispozice 3 + KK.

REKONSTRUKCE KAVÁRNY SAVOY, JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ 1

Rekonstrukce věhlasné prvorepublikové kavárny obnášela komplexní rekonstrukci a restauraci interiérů a současně zbudování nového hygienického a provozního zázemí. Bylo nutné vybudovat hygienické zázemí, provozní zázemí, kuchyni a administrativní část kavárny. Součástí znovuzprovoznění kavárny Savoy bylo i zbudování oční optiky.

A MNOHO DALŠÍCH DOMOVŮ JSME POSTAVILI :
Blažovice
Chrlice
Újezd u Brna
Řícmanice
Brno - ul. Vásclavkova
Brno - ul. Tišnovská
Bílovice
Ochoz u Brna
Brno - ul. Rokycanova
Hrušovany u Brna
Kloboučky