PŘEDMĚT ČINNOSTI

Realizace energeticky úsporných staveb


Zemní práce pásovým bagrem BOBCAT 430 HAG

Realizace komunikací a zpevněných ploch

Autodoprava nákladními vozy MAN (nosnost 5t) a NISSAN ATLEON (nosnost 4 t)

Zemní práce smykem řízeným nakladačem BOBCAT 175

Realizace inženýrských sítí pro pozemní stavby

Navrhování pozemních staveb a inženýrská činnost ve výstavbě