NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Zajišťujeme komplexní dodávku díla od prvotního návrhu a studie, přes projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost až k samotnému vedení stavby (technický dozor investora, autorský dozor, atd.). Jednotlivé fáze, či etapy investičního procesu zajišťujeme na přání klienta i samostatně.

REALIZACE POZEMNÍCH STAVEB

Stavíme rodinné a bytové domy s důrazem na kvalitu, která je pro nás na prvním místě.

Současně realizujeme infrastrukturu staveb pro bydlení - komunikace, zpevněné plochy, inženýrské sítě.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Vlastní investiční činnost.
Realizace rodinných a bytových domů.

VYBRANÉ REFERENCE